REGULAMIN ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH – ETD ALEKSANDRA WOJNIAK

  1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00, za wyłączeniem świąt religijnych i państwowych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Zajęcia językowe mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie pod adresem:  05-807 Owczarnia ul. Piastowska 25 lub online. Koszt zajęć jest taki sam, niezależnie od formy zajęć.
  3. Zajęcia językowe odbywają się pojedynczo, w parach lub w grupach trzy i czteroosobowych, jeżeli takowe zostaną utworzone.
  4. Zajęcia płatne są z góry za cały miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
  5. Uczniowie mają możliwość odwołania dwóch zajęć w miesiącu na 6 godzin zegarowych przed lekcją.
  6. Zajęcia odwołane na 6 godzin zegarowych przed lekcją będą odrabiane w terminie dogodnym dla ucznia i nauczyciela.
  7. Zajęcia odwołane później niż na 6 godzin zegarowych przed lekcją nie będą odrabiane, a ich koszt przepada.
  8. Jeżeli spóźnienie ucznia trwa dłużej, niż 30 minut, zajęcia nie odbywają się, a ich koszt nie jest zwracany. Zajęcia nie będą wydłużane o czas spóźnienia.
  9. Zajęcia wypadające w święta religijne i państwowe oraz w dni ustawowo wolne od pracy mogą zostać odrobione w dogodnym terminie na życzenie klienta.
  10.  Do uczestnictwa w zajęciach konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i podpisanie go przez klienta lub osobę odpowiedzialną za dziecko.