Zajęcia z angielskiego dla dzieci i młodzieży

Zapraszam na zajęcia z angielskiego dla dzieci i młodzieży, gdzie każdy młody człowiek ma szansę odkryć radość nauki języka angielskiego i rozwijać swoje umiejętności językowe w komfortowych warunkach.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, choć istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości spotkań do potrzeb twojego dziecka. Pierwsze zajęcia są momentem, w którym określamy poziom językowy ucznia, co pozwala na skonstruowanie efektywnego planu nauczania.

Podczas zajęć korzystamy z handoutów i materiałów, które sama opracowuję, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i celów edukacyjnych ucznia. Stworzone przeze mnie materiały pomagają w przyswajaniu wiedzy w sposób zorganizowany, co stanowi solidne fundamenty dla dalszego rozwoju.

Dla uczniów przygotowujących się do egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego oferuję specjalistyczne wsparcie, mające na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale także rozwijanie umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu na wysokim poziomie. Zachęcam do konwersacji, które nie ograniczają się jedynie do tematów maturalnych, ale stanowią szansę na rozwinięcie swobodnej komunikacji w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się online lub stacjonarnie, w przyjaznej atmosferze mojej lokalizacji, co umożliwia komfortową naukę oraz tworzenie serdecznych relacji.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą i dołączenia do grona zadowolonych uczniów, dla których język angielski stał się pasją, a nie tylko szkolnym obowiązkiem.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia dedykowane przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty to więcej niż zwykły przegląd materiału. To kompleksowy proces, który ma na celu wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do tego ważnego etapu w życiu ucznia. Odpowiednio zorganizowany proces uczenia się może być kluczowy dla sukcesu, a ja dołożę wszelkich starań, aby Twoje dziecko poczuło się pewnie i zmotywowane do pokonania tego wyzwania z pozytywnym nastawieniem.

Zajęcia, które oferuję, charakteryzują się indywidualnym podejściem do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Oznacza to, że na samym początku współpracy zawsze dokładnie określamy poziom językowy, co pozwala mi na dostosowanie programu nauczania oraz materiałów i handoutów do indywidualnych potrzeb dziecka.

W trakcie zajęć, uczniowie nie tylko przyswajają niezbędne treści, ale również uczą się skutecznej organizacji własnej pracy, co będzie nieocenioną umiejętnością w dalszej edukacji. Staram się również zaszczepić w nich miłość do języka, pokazując, że nauka może być przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem.

Jednym z głównych celów jest rozbudzenie w uczniu świadomości językowej, co obejmuje zrozumienie subtelności gramatycznych, bogactwo słownictwa, a także zdolność do logicznego myślenia i argumentacji. Ważnym elementem jest także rozwijanie umiejętności wypowiadania się na piśmie, co stanowi kluczowy element egzaminu ósmoklasisty.

Co więcej, szczególny nacisk kładę na umiejętności związane z czytaniem ze zrozumieniem – uczę, jak z sukcesem analizować teksty oraz jak wydobywać z nich najważniejsze informacje. Ponadto, nie zapominam o rozmowach i dyskusjach na różne tematy, które nie tylko pomagają w nauce, ale także rozbudzają kreatywność i uczą argumentacji.

Oprócz systematycznej pracy nad materiałem, stawiam też na relacje. Tworzę przyjazną atmosferę, w której każdy ucznik może się wyrazić i czuje się swobodnie. Ważnym aspektem jest także rozwijanie umiejętności mówienia, co realizuję poprzez różnorodne ćwiczenia konwersacyjne, dające uczniowi możliwość praktycznego zastosowania wiedzy w praktyce.

Podsumowując, moim celem jest nie tylko przygotowanie ucznia do egzaminu, ale także zbudowanie solidnych fundamentów językowych, które posłużą mu w przyszłości. Dlatego też zapraszam do skorzystania z mojej oferty zajęć, które gwarantują indywidualne podejście i najwyższą jakość nauczania.

Przygotowanie do matury

Podczas zajęć skoncentrowanych na przygotowaniu do matury z języka angielskiego, podchodzę do procesu edukacyjnego z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, dążąc do tego, aby każdy maturzysta poczuł się pewnie i przygotowany do tego decydującego momentu w swoim życiu edukacyjnym.

Już na pierwszych zajęciach staramy się ustalić poziom językowy ucznia, aby dobrać odpowiednie materiały i tempo pracy. W tym procesie korzystam z własnoręcznie przygotowanych hangoutów oraz bogatego zestawu ćwiczeń, które obejmują wszystkie umiejętności wymagane na egzaminie dojrzałości: od słuchania i czytania ze zrozumieniem, poprzez wypowiedź pisemną, aż po konwersacje na wybrane tematy.

Kładę nacisk na praktyczne umiejętności mówienia, dążąc do tego, aby każdy uczestnik kursu mógł swobodnie wyrażać swoje myśli i argumentować swoje opinie w języku angielskim. Rozwijamy też umiejętności pisania różnego rodzaju tekstów, włączając w to zarówno formy oficjalne, jak i nieformalne, co pozwala uczniowi zyskać pełną swobodę w operowaniu językiem angielskim na piśmie.

Nie ograniczam się tylko do omawiania zagadnień typowo maturalnych. Moim celem jest również pokazać, że język angielski to narzędzie komunikacji, które otwiera przed nami świat i daje możliwość swobodnego wyrażania siebie. Dlatego też często organizujemy konwersacje na różne interesujące tematy, stawiając na rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poszerzanie horyzontów.

W procesie przygotowania do matury ważne jest też budowanie zdolności analitycznych oraz umiejętność logicznego myślenia, co ma na celu umożliwienie uczniowi swobodnego poruszania się w skomplikowanych tekstach, jakie mogą pojawić się na egzaminie.

Zajęcia odbywają się zarówno stacjonarnie, jak i online, co pozwala na indywidualne dopasowanie formy nauki do potrzeb i preferencji ucznia. Stawiam na indywidualny plan nauczania, aby każdy mógł rozwijać się w swoim tempie, z pełnym zrozumieniem i przyswajaniem materiału.

Zapraszam do współpracy wszystkich maturzystów, którzy chcą nie tylko zdać egzamin, ale także nauczyć się płynnie komunikować w języku angielskim, odkrywając jego prawdziwe bogactwo i możliwości, które daje znajomość tego uniwersalnego języka.

Cennik zajęć

Pierwsze zajęcia w ramach konsultacji lub określenia potrzeb: 150 zł 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty: 450 zł (płatne do 05 dnia każdego miesiąca) 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego: 600 zł (płatne do 05 dnia każdego miesiąca) 

Jak wyglądają zajęcia ze mną?
 • Każde zajęcia przygotowuję z myślą o twoich potrzebach i zainteresowaniach. Korzystamy ze sprawdzonych podręczników i materiałów, w tym ze stworzonych przeze mnie handoutów.
 • Naszą lekcję rozpoczynamy od powtórzenia materiału, który opracowywaliśmy na poprzednich zajęciach. Oznacza to, że będziesz zajmować się angielskim lub rosyjskim także po naszych zajęciach, a w razie potrzeby będziesz mógł skontaktować się ze mną.
 • Nie omawiamy struktur i słownictwa jedynie w kontekście szkolnym. Wierzę, że nauka języka powinna odbywać się kompleksowo, dlatego nie powtarzamy materiału wyłącznie pod sprawdzian.
 • Prowadzimy konwersacje na tematy związane z twoimi zainteresowaniami i potrzebami. Dzięki temu wiedzę, którą właśnie zdobywasz, będziesz mógł wykorzystać w praktyce.
 • Będę prosiła cię o wykonanie zadania domowego lub nagrania swojej wypowiedzi. To pozwoli ci zmotywować się do wykorzystywania języka również poza zajęciami.
 •  

  Moje zajęcia są dla ciebie jeśli:

  • Jesteś osobą zmotywowaną do nauki języków obcych
  • Jesteś gotowy na wyzwania językowe, nie obawiasz się pracy nad swoimi umiejętnościami
  • Możesz poświęcić czas na regularne zajęcia i naukę
  • Chcesz odświeżyć swoje umiejętności językowe lub wspomóc komunikację
  • Potrzebujesz przygotowania do egzaminów lub certyfikatów